Čo sú online prieskumy MojeNázory

Čo je MojeNázory?

MojeNázory je komunita ľudí, ktorá sa pravidelne zapája do online prieskumov. Účasť v online prieskumoch prebieha vypĺňaním online dotazníkov.

Na čo sú online prieskumy?

Online prieskumy pomáhajú firmám a organizáciam zlepšovať ich služby a produkty. Účasťou v online prieskumoch aktívne ovplyvňuješ, ako služby a produkty budú vyzerať v budúcnosti.

Kto online prieskumy spracováva?

Spracovanie dát prebieha vždy v špecializovaných agentúrach pre prieskum trhu a verejnej mienky. Na spracovanie dát sa používajú sofistikované metódy spracovania a analýzy dát. Všetky odpovede respondentov sú vždy spracované hromadne so stovkami a tisícmi odpoveďami všetkých respondentov, ktorí sa prieskumu zúčastnili a vždy sú oddelené od osobných údajov respondenta.

Kto prevádzkuje MojeNázory?

MojeNázory je online panel spoločnosti ACRC. Spoločnosť ACRC je nezávislá prieskumná agentúra, ktorá vznikla a pôsobí na Slovensku od roku 2005. Je členom Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA a medzinárodnej asociácie prieskumných agentúr ESOMAR. Členstvo v týchto asociáciách zaväzuje k dodržiavaniu prísnych etických kódexov prieskumnej praxe, medzi ktoré patrí aj dodržiavanie prísnych štandardov anonymity respondentov a účastníkov prieskumov.

Čo je MojeNázory

Registrácia

Môj účet

Body a odmeny

Prieskumy

Zrušiť odber

Nemôžeš nájsť odpoveď na svoju otázku?

ahoj@mojenazory.sk
crossmenu