Pravidlá členstva MojeNázory

1. Do projektu MojeNázory sa môže zaregistrovať každý, kto trvalo žije na území Slovenska a má viac ako 18 rokov.

2. Do online prieskumov MojeNázory sa môže každý zaregistrovať len raz. Viacnásobná registrácia jednej osoby je hrubým porušením pravidiel členstva a všetky takéto účty budú okamžite zmazané bez nároku na odmenu.

3. Registrovať sa musí každý osobne v svojom mene a pri registrácii musí uviesť pravdivé údaje. V prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo registrácie v cudzom mene, budú takéto účty zmazané bez nároku na odmenu.

4. Pri vypĺňaní dotazníkov vyžadujeme uvádzať pravdivé údaje. V prípade uvedenia nepravdivých údajov, bude takýto dotazník vylúčený z prieskumu bez nároku na pripočítanie bodov.

5. Za vypĺňanie dotazníkov a za ďalšie aktivity na MojeNázory ťa odmeníme bodmi, za ktoré si môžeš vybrať odmenu z katalógu odmien na Moje Názory, podľa počtu nazbieraných bodov. Nazbierané body sa nedajú darovať, dediť, ani inak previesť na inú osobu, a ani vyplatiť ako finančná odmena.

6. Objednané odmeny doručujeme bezplatne domov najneskôr do 40 dní od objednania.

7. Všetky údaje poskytnuté pri registrácii a vypĺňaní dotazníkov sú spracovávané prísne anonymne. Odpovede v dotazníkov sú uchovávané anonymne, oddelene od osobných údajov a spracovávané hromadne s odpoveďami stoviek ďalších respondentov, ktorí sa do prieskumu zapojili.

8. Svoj účet a členstvo na MojeNázory môžeš zrušiť kedykoľvek bez udania dôvodu. Po zmazaní účtu budú vymazané všetky tvoje osobné údaje a nazbierané nevyužité body.

crossmenu